WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

Det er i mange tilfeller viktig for å unngå smitte og spredning av sykdom, at ungene holdes hjemme en dag eller to til smittefare er over. Ved å klikke på linken under finner du en sykdomsplansje med oversikt over symptomer, hvor lenge en er smittefarlig ved forskjellige sykdommer, hvilke tiltak man bør gjøre og liknende. Vi håper du ser nytten i dette og at du bruker den når du er i tvil. På den måten unngår vi at du sender dine små i barnehagen og utsetter alle andre for unødig smittefare. Plansjen kan skrives ut og henges opp i hjemmet hvis ønskelig. 

På forhånd takk.

Sykdomsplansje