WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

Osanstua barnehage har pr idag  faste stillinger, men dette endres etter behov ut fra barnegruppens sammensetning. Vi er 6 pedagoger, 10 assistenter og 2 vikarer. Vi har assistenter som er barnevernspedagog og pianopedagog.

Vi har meget god pedagogtetthet, og personalet har godt over 100 års erfaring med barn.

Vi har høy kompetanse og mye kunnskap om spesialområder som astma, allergi, diabetes, hørselshemming, tospråklige, problemadferd og språkproblemer.

 

Beate H.Johansen

Daglig leder

Utdanning: Hjelpepleier, barnehagelærer og spesialpedagog med tilleggutdanning innen veiledningspedagogikk.Bachlor i økonomi og ledelse. Master i personalledelse.

Har jobbet i over 30 år med barn.

 

TovSolem

Nestleder

Utdanning: barnehagelærer, tilleggsutdanning innen 6-10 års pedagogikk, spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, IKT og dokumentasjon.

Har jobbet over 30 år med barn.

 

 

Veronika Ellingsen 

Pedagogisk leder

Utdanning: barnehagelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse. Tileggsutdanning innen IKT og dokumentasjon.

Jobbet over 20 år med barn.

 

 

 

Helen Kvernberg

Pedagogisk leder

Utdanning: Barnehagelærer, fordypning i småbarnspedagogikk

 

 

Susanna Adamuz Navarro

Pedagogisk leder

Utdanning:Barnehagelærer. Master i pedagogikk.

 

 

 

Eivor Betten

Pedagogisk leder

Utdanning: barnehagelærer, 6-10 årspedagogikk

 

 

 

Brith Pedersen 

Assistent

Utdanning: Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk.

Har jobbet med barn i over 30 år.

 

Bjørg Gjendahl  

Assistent

Utdanning:  Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk.
Jobbet i over 30 år med barn.  

 

 

 

Elena Loredana Chioralia

 FagarbeiderFrida Espeland   

Fagarbeider 

 


Kamal Sidi

Assistent

 

Mia Høgås

Fagarbeider

 

Stine Mari H. Hay

Fagarbeider

 

Victoria Dypfest

Lærling

 

 

Stian Vasshaug

Fagarbeider

 

Tommy Hansen

Assistent

 

Terese Kvalvik

Fagarbeider

 

Ann-Edith Krane

Vikar

 

June Iversen

Vikar

 

Isabell Amundsen 

Vikar 

 

André Fredriksen

Pedagog

 

Kristin Størkersen

 Vikar