WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

(Åpningstid 07.00 til 16.30)

 

Kl. 07.00

Barnehagen åpner.

Barna blir møtt i garderoben av en voksen. Barna føler seg velkommen og får en trygg og god start. 
 

Kl. 08.30

Garderobestund og håndvask

Før frokost vasker alle barna fingrene. Etterpå har vi samlingsstund, som i all hovedsak blir styrt av voksne.
 

Kl. 09.00

Frokost


Tannpuss
            

Barnehagen legger stor vekt på måltidene- spesielt frokosten. Matsituasjonen skal være hyggelig - noe de kan glede seg til.

Alle barna pusser tennene etter frokost for å få innarbeidet gode vaner.


Kl.
09.45Kl.
10.30


Frilek/utelek og/eller
voksenstyrte aktivitete

Utelek


I frileken holder barna på med ulike aktiviteter som rollelek, fysisk aktivitet, konstruksjonslek, tegning, maling, spille spill, lesing osv.

I de voksenstyrte aktivitetene arbeides det i små -grupper, ofte inndelt etter alder. Vi arbeider med forskjellige formingsaktiviteter, emner, drar på turer, musikk- og lese stunder, baker, utelek og dans.

I utetiden får barna mye grov motorisk trening som er viktig for den fysiske utviklingen. Vi er stort sett ute hver dag uansett vær. For å benytte oss av dagslyset og sola er vi ofte ute på formiddagen.


Kl.
13.00


Formiddags
mat


Håndvask og en liten samling før vi spiser. På fredager har vi varm mat.


Kl.
14.00

Kl. 16.30

 


Når vi er inne blir tiden etter formiddagsmat brukt til frilek,


Barnehagen stenger