WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

 

Foreldrene betaler inn kr. 50,- pr. mnd (dette beløpet har foreldrene vært med på å fastsette) som vi bruker til kjøring, turer, kino, teater, nissefest, karneval og overnattingsturen etc. 

Vi har sluttet å sende ut regninger to ganger i året, den er lagt inn i foreldrebetalingen hver måned.