WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting
 
  • Høytlesing for barna hver kveld er et av de beste språkstimulerende tiltak du kan være med på å gi dine barn.

  • Når barnet blir eldre, les gjerne lengre historier/fortellinger over flere kvelder. Dette for å stimulere barnas husk, konsentrasjon og begrepsforståelse.

  • Motiver barna til å bli glad i bøker.

  • Spill gjerne memory eller lotto

  • Bruk gjerne sang og sangleker med bevegelse. Ta gjerne dette i bruk allerede før barnet har lært å snakke.

  • Snakk klart og tydelig til barnet.

  • Hvis barnet bytter lyder i et ord, gjenta det barnet sier, men gjenta det riktig. F.eks. Barnet sier: "Tate", du gjentar: "Kake".