WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

 

Her finner du noen av våre egne planverk som omfatter blant annet virksomhetsplan, årsplan og ukeplaner. Du vil i tillegg finne eventuelt ferieplaner, vedtekter etc.

   

Taushetsplikt

Alt personell er pålagt taushetsplikt i forhold til alt som har med barnehagen, barna og foreldrene å gjøre.