WIPS Publiseringsløsning
Webmaster Nord-Norsk Konsulting

 

 Mandag  Tirsdag Onsdag   Torsdag  Fredag   

Work out
4-5 åringer

 Aktiviteter
3- åringene

 Musikk/aktivitet
1-2 åringer
 Fysisk aktivitet

Førskolegruppe


Språkstimulering
4- åringer

Drama/språk
3-åringene

Fysisk aktivitet

Tur med førskolegruppa

 Musikk/aktivitet
1-2 åringer

Tur med større eller mindre grupper Fysisk aktivitet

Førskolegruppe


Språkstimulering
4- åringe

Turdag med større eller mindre grupper

 
 

Fysisk aktivitet

Gym
4-5 åringer

Musikk/aktivitet
1-2 åringer

Drama/språk
3-åringene

Data med små grupper

 Fysisk aktivitet

 I enkelte perioder kan vi avvike fra planen (f.eks juleforberedelsene).

 

Førskolegruppe

Det siste året barna går i barnehagen er de med på førskolegruppen. Vi har førskolegruppe to ganger pr.uke og gjør masse ulike aktiviteter her. Formålet med førskolegruppen er først og fremst å øke barnas språkforståelse, skriftspråkstimulering og mattematikk kunnskaper. Det vil også bli turer og andre aktiviteter i forbindelse med andre tema som vi jobber parallelt med i barnehagen. Førskolegruppen har også en egen aktivitets og overnattingstur på våren før de slutter i barnehagen.

Språkstimulering 4-åringene

Formålet med 4-årsgruppen er begrepsforstålelse og begrepsutvikling. Vi vil og trene på å skrive navnet og øve opp et godt blyantgrep.

Aktiviteter 3-åringne

3-åringene vil og ha språkstimulering som mål, gjennom bla. sangstund, lesestund, formingsaktiviteter og turer.